Huisregels

Deze huisregels dienen voor een goede orde in onze praktijk en om u duidelijkheid te geven over de gang van zaken binnen onze praktijk.

Voor ons is de omgang tussen ons personeel en onze patiënten van uiterst belang. Grof taalgebruik en/of vervelende uitingen naar de behandelaren, het personeel of andere patiënten worden uiteraard NIET getolereerd

Het is ten strengste verboden te roken in de gehele praktijk

Wij zouden het op prijs stellen als u de wachtkamer achterlaat zoals u deze aangetroffen heeft

Huisdieren zijn in de gehele praktijk niet toegestaan

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden als patiënt bij ons in de praktijk, namelijk:

  • Via onze website (“Inschrijven als nieuwe patiënt”). Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een intake afspraak

  • Telefonisch (houd uw BSN nummer bij de hand)

  • Bij ons in de praktijk ( u krijgt dan een inschrijfformulier die u kunt invullen)

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk meldt u zich aan bij de receptioniste. Zij zal u om de volgende gegevens vragen:

  • Een ingevulde gezondheidsvragenlijst (bij de balie te verkrijgen)

  • Inzage van identiteitspapieren (rijbewijs of paspoort)

  • Patiëntgegevens van de vorige tandarts (bij overstap van tandarts), deze kunt u ook van te voren opvragen bij uw oude tandarts en laten doormailen naar info@tandartszalmplaat.nl

Afspraak

U krijgt 2 dagen voor uw afspraak een herinnering per mail of sms toegezonden. Houdt uw ongewenste email in de gaten, soms komen onze e-mails daar terecht. Let wel: dit is een extra service. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Als u geen SMS of email heeft ontvangen, betekent het niet dat uw afspraak niet door zal gaan! U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het onthouden/opschrijven van uw eigen afspraken. Het niet ontvangen van de herinnering is dan ook geen excuus om niet te komen naar uw afspraak.

Bent u verhinderd en kunt u niet verschijnen op uw afspraak dan dient u op tijd (uiterlijk 24 uur van tevoren) uw afspraak af te zeggen. Doet u dat niet dan zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Als u 3 keer zonder bericht niet komt opdagen zal u automatisch uitgeschreven worden.

Wijzigingen

Wanneer er veranderingen in uw persoonlijke situatie optreden zoals een adreswijziging, wijziging van uw telefoonnummer, een gewijzigde gezinssituatie, ziekte (al dan niet in combinatie met medicatie) en andere belangrijke informatie dan dient u deze aan ons door te geven.

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen binnen de openingstijden van de praktijk, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een spoedafspraak. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 010-8486161.

Bij een spoedgeval buiten de openingstijden belt u naar Tandartsenpost 010 in het Erasmus MC. Telefoonnummer spoedgevallendienst: 010-4552155

Let op: de spoedgevallendienst is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals acute pijn, nabloeding of trauma. De behandeling dient contant betaald te worden bij de desbetreffende tandarts.

Betalingen

Voor kinderen tot 18 jaar worden de tandheelkundige behandelingen volledig vergoedt vanuit de basisverzekering. Dit geldt uiteraard niet voor kosten die in rekening worden gebracht bij een niet nagekomen afspraak.

Wanneer u 18 jaar of ouder bent en alleen een basisverzekering heeft, dan zijn alle kosten voor uw eigen rekening. U dient dan ook direct bij de balie af te rekenen.

Heeft u wel een aanvullende tandartsverzekering dan verlopen de declaraties geheel via Infomedics. Zij bieden de nota eerst aan bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota voor de eventuele kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.
Voor al uw vragen over de nota’s, kunt u met Infomedics contact opnemen: www.infomedics.nl.